Skogsbad

Skogsbad är inte ”bara” en promenad skogen, Vi kopplar på våra sinnen, låter syn och känselintryck lugna kroppen och hjärnan, uppmärksammar doft och ljud.

Blodtrycket sjunker, stärker ditt immunförsvar och halten utav stresshormoner går ner. Vi får en ökad koncentrationsförmåga och ökad smärttålighet. Humöret höjs och hjälper oss i livet och dess kriser. Genom Skogsbad dämpar vi symtom som depression, aggression och även oro/ångest. Vi får en ökad förmåga att planera, fatta beslut och finna nya härliga lösningar.

Därför hjälper det att Skogsbada.

Det är inte ”bara” en promenad skogen, Vi kopplar på våra sinnen, låter syn och känselintryck lugna kroppen och hjärnan, uppmärksammar doft och ljud. Grundar och jordar oss för att hjälpa kroppen att självläka och vara närvarande Här och Nu!

Se kurser och boka