Qigong

Qigong är en träningsform med övningar eller rörelser av Qi. Vi utför långsamma rörelser samtidigt som vi kontrollerar vår andning, riktar medvetandet inåt och stillar vårt sinne.

Qigong utvecklades i Kina som en av huvudmetoderna inom kinesisk medicin att förebygga samt behandla sjukdomar.

Qigong är en träningsform med övningar eller rörelser av Qi. Vi utför långsamma rörelser samtidigt som vi kontrollerar vår andning, riktar medvetandet inåt och stillar vårt sinne. Vi ökar kroppens energiflöde dvs Qi som bidrar till ökat välmående och förbättrad rörlighet. Det har visat sig ha effekt på stressrelaterade symtom.

Min lärare Christina Norberg på Qigong akademin förklarar det som att träna gigong är som att öka medvetandet om den egna kroppen, vara i kroppen, känna efter för att kunna möta omvärlden på bästa sett.

Det finns över 2000 olika qigong mönster/serier och Yoga Prana arbetar utifrån serien – Lyft upp Qi. Det är enklare och skön serie som tar med oss från stressen till lugnet, energiflödet tar fart och stärker vår kropps självläkningsförmåga.

Se kurser och boka